uprawnienia-sep

Uprawnienia SEP G1, G2 i G3 – zakres wykonywanych prac

Chcesz pracować w branży energetycznej? Do zdobycia uprawnień SEP G1, G2 i G3 możesz się przygotować, odbywając szkolenie. Sprawdź, na który kurs się zapisać – dowiedz się, jakie czynności wchodzą w zakres poszczególnych uprawnień.

Szkolenie SEP Grupa 1 – zdobądź uprawnienia elektryczne

Kurs SEP G1 będzie właściwy, jeżeli planujesz ubiegać się o pracę na stanowisku elektryka lub w zawodzie pokrewnym. Mając uprawnienia elektryczne SEP G1, będziesz mógł na co dzień zajmować się urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi, które wytwarzają, magazynują, przetwarzają lub zużywają energię elektryczną.

Uprawnienia G1 G2 G3 pozwalają pracować z określonymi urządzeniami, sieciami i instalacjami. Jeżeli zapiszesz się na kurs SEP G1, to po jego ukończeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, będziesz mógł obsługiwać, konserwować, remontować lub montować choćby:

 • urządzenia prądotwórcze, które zostały przyłączone m.in. do sieci przesyłowej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze, których moc nie przekracza 50 kW,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze,
 • urządzenia ochrony granic.

Właśnie na takie szkolenie chcesz się zapisać? Wybierz odpowiedni rodzaj – możesz uzyskać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji lub dozoru (osoby z uprawnieniami dozoru kierują czynnościami osób wykonujących prace polegające m.in. na obsłudze, konserwacji czy naprawie urządzeń, instalacji i sieci).

kursy sep

Szkolenie SEP Grupa 2 – uzyskaj uprawnienia grzewcze

Szkolenia SEP zapewniają też przygotowanie do uzyskania uprawnień grzewczych – to kursy SEP G2. Planujesz zajmować się eksploatacją lub dozorem instalacji cieplnych? Chcesz pracować np. jako monter instalacji grzewczych czy palacz kotłowy? Wybierz szkolenie SEP Grupa 2.

Kurs SEP G2 umożliwi Ci pracę z urządzeniami wytwarzającymi, magazynującymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi. Należą do nich choćby:

 • kotły parowe i wodne na różne paliwa (stałe, płynne, gazowe) wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • turbiny parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody,
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze.

Podobnie jak w przypadku szkolenia SEP G1, możesz ubiegać się o świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji lub dozoru.

Szkolenie SEP Grupa 3 – zyskaj uprawnienia gazowe

Być może interesują Cię uprawnienia gazowe – chcesz pracować w firmie działającej w branży gazowej. Wówczas powinieneś zdecydować się na szkolenia SEP G3. Zdanie państwowego egzaminu będzie oznaczać, że masz uprawnienia m.in. do obsługi, konserwacji, pomiaru czy montażu i demontażu urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

uprawnienia-sep

Do powyższych urządzeń, instalacji i sieci gazowych zaliczają się m.in.:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych,
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • sieci gazowe,
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW,
 • turbiny gazowe,
 • urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego.

Uprawnienia SEP G3 możesz uzyskać w zakresie eksploatacji lub dozoru.

Bez względu na to, które z uprawnień są Ci potrzebne, pamiętaj, aby dobrze wybrać firmę szkoleniową. Prowadzący kurs powinien w prosty i przystępny sposób przekazać wszystkie najważniejszych informacje, aby gruntownie przygotować Cię do egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *