Wniosek o rejestrację pojazdu – co zawiera wzór?

Dane do wzoru wniosku o rejestrację pojazdu

Tytułem dokumentu jest „WNIOSEK”. Następnie, w lewym górnym rogu umieszcza się dane, czyli:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL
 • Numer REGON (działalności gospodarcze)

W prawym górnym rogu umieszcza się:

 • Miejscowość i datę złożenia wniosku
 • Nazwę organu rejestrującego (urząd do którego składamy wniosek)
 • Miejscowość, w jakiej znajduje się dany urząd

Dane techniczne pojazdu do wzoru wniosku o rejestrację pojazdu

Poniżej umieszcza się frazę:

„Wnoszę o rejestrację następującego pojazdu:”

Następnie, zawiera się dane o pojeździe, w siedmiu punktach:

 1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: – tutaj wpisuje się informacje o tym, jaki pojazd chcemy zarejestrować w urzędzie, np. samochód osobowy, motocykl itd.
 2. Marka, typ, model: – należy tutaj umieścić dane o aucie z umowy sprzedaży samochodu, np. Kia Sportage SUV.
 3. Rok produkcji: – w tym miejscu umieszcza się rok produkcji danego auta, np. 2009.
 4. Numer identyfikacyjny VIN / numer nadwozia: – należy odczytać numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, który posiada auto.
 5. Numer silnika: – należy odczytać numer z silnika lub z umowy.
 6. Numer karty pojazdu: – w tym miejscu wpisuje się numer karty pojazdu z umowy sprzedaży.
 7. Dotychczasowy numer rejestracyjny: – wypełnić, jeśli samochód był już wcześniej zarejestrowany

Załączniki do wzoru wniosku o rejestrację pojazdu

W tym miejscu załącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez nas auta, jego wcześniejszą historię, rejestrację na terenie UE itp.

Przykładowe dokumenty do załączenia:

 1. Kopia umowy sprzedaży auta
 2. Aktualne badania okresowe
 3. Zaświadczenie o uiszczeniu opłaty recyklingowej (samochody do 3.5 tony)

Jeśli chcemy uzyskać spersonalizowane tablice rejestracyjne, musimy zawrzeć we wniosku odpowiednią adnotację:

„Wnoszę o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych o następującym wyróżniku pojazdu: (numer rejestracyjny, jaki chcemy uzyskać)

Następnie, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy wnioskować o pomniejszone tablice rejestracyjne. Aby tego dokonać, musimy zaznaczyć „TAK” z opcji „TAK/NIE” obok następującego zdania:

Wnoszę o wydanie samochodowych tablic zmniejszonych”

Ostatnim krokiem jest podpis. W prawym dolnym rogu należy umieścić swój podpis, pod polem specjalnie przeznaczonym do tego, czyli poziomą kreską z napisem „podpis” pod nią.

Podsumowanie – wniosek o rejestrację pojazdu

Stworzenie wzoru wniosku o rejestrację auta jest prostą czynnością, którą każdy może sporządzić w domu. Ważne jest to, aby pamiętać o umieszczaniu prawidłowych danych we wszystkich miejscach. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na poprawność wpisania numeru VIN (ang. Vehicle Identification Numer – numer identyfikacyjny pojazdu), ponieważ zawiera on aż siedemnaście różnych znaków. Wszystkie dane zawarte w wniosku pochodzą z umowy sprzedaży pojazdu lub z dowodu rejestracyjnego. Należy również zwracać uwagę na rozmaite literówki, ponieważ nie mogą pojawić się we wniosku, który następnie składamy w Starostwie Powiatowym. Ważne jest również załączenie dokumentów do wniosku, ponieważ bez nich nie można ustalić tego, że osoba składająca wniosek jest pełnoprawnym właścicielem auta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *