Wniosek o rejestrację pojazdu – co zawiera wzór?

Dane do wzoru wniosku o rejestrację pojazdu

Tytułem dokumentu jest „WNIOSEK”. Następnie, w lewym górnym rogu umieszcza się dane, czyli:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL
 • Numer REGON (działalności gospodarcze)

W prawym górnym rogu umieszcza się:

 • Miejscowość i datę złożenia wniosku
 • Nazwę organu rejestrującego (urząd do którego składamy wniosek)
 • Miejscowość, w jakiej znajduje się dany urząd

Dane techniczne pojazdu do wzoru wniosku o rejestrację pojazdu

Poniżej umieszcza się frazę:

„Wnoszę o rejestrację następującego pojazdu:”

Następnie, zawiera się dane o pojeździe, w siedmiu punktach:

 1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: – tutaj wpisuje się informacje o tym, jaki pojazd chcemy zarejestrować w urzędzie, np. samochód osobowy, motocykl itd.
 2. Marka, typ, model: – należy tutaj umieścić dane o aucie z umowy sprzedaży samochodu, np. Kia Sportage SUV.
 3. Rok produkcji: – w tym miejscu umieszcza się rok produkcji danego auta, np. 2009.
 4. Numer identyfikacyjny VIN / numer nadwozia: – należy odczytać numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, który posiada auto.
 5. Numer silnika: – należy odczytać numer z silnika lub z umowy.
 6. Numer karty pojazdu: – w tym miejscu wpisuje się numer karty pojazdu z umowy sprzedaży.
 7. Dotychczasowy numer rejestracyjny: – wypełnić, jeśli samochód był już wcześniej zarejestrowany

Załączniki do wzoru wniosku o rejestrację pojazdu

W tym miejscu załącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez nas auta, jego wcześniejszą historię, rejestrację na terenie UE itp.

Przykładowe dokumenty do załączenia:

 1. Kopia umowy sprzedaży auta
 2. Aktualne badania okresowe
 3. Zaświadczenie o uiszczeniu opłaty recyklingowej (samochody do 3.5 tony)

Jeśli chcemy uzyskać spersonalizowane tablice rejestracyjne, musimy zawrzeć we wniosku odpowiednią adnotację:

„Wnoszę o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych o następującym wyróżniku pojazdu: (numer rejestracyjny, jaki chcemy uzyskać)

Następnie, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy wnioskować o pomniejszone tablice rejestracyjne. Aby tego dokonać, musimy zaznaczyć „TAK” z opcji „TAK/NIE” obok następującego zdania:

Wnoszę o wydanie samochodowych tablic zmniejszonych”

Ostatnim krokiem jest podpis. W prawym dolnym rogu należy umieścić swój podpis, pod polem specjalnie przeznaczonym do tego, czyli poziomą kreską z napisem „podpis” pod nią.

Podsumowanie – wniosek o rejestrację pojazdu

Stworzenie wzoru wniosku o rejestrację auta jest prostą czynnością, którą każdy może sporządzić w domu. Ważne jest to, aby pamiętać o umieszczaniu prawidłowych danych we wszystkich miejscach. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na poprawność wpisania numeru VIN (ang. Vehicle Identification Numer – numer identyfikacyjny pojazdu), ponieważ zawiera on aż siedemnaście różnych znaków. Wszystkie dane zawarte w wniosku pochodzą z umowy sprzedaży pojazdu lub z dowodu rejestracyjnego. Należy również zwracać uwagę na rozmaite literówki, ponieważ nie mogą pojawić się we wniosku, który następnie składamy w Starostwie Powiatowym. Ważne jest również załączenie dokumentów do wniosku, ponieważ bez nich nie można ustalić tego, że osoba składająca wniosek jest pełnoprawnym właścicielem auta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *